Faktoring

Genfinance s.r.o., Přerov, Olomoucký kraj

Faktoring představuje odkup, financování, správu a inkaso krátkodobých pohledávek, které vznikly na základě dodávek zboží či služeb tuzemským odběratelům. Zboží je dodáváno s odloženou splatností na bázi volného dodavatelského úvěru.

Regresní faktoring, tj. se zpětným postihem na klienta, znamená, že pokud není pohledávka uhrazena po předem dohodnuté splatnosti, je zpětně postoupena klientovi. Další variantou je forma bezregresního faktoringu, kdy riziko spojené s úhradou pohledávky na sebe bere faktor.

Princip faktoringu

  • uzavření smlouvy o postoupení pohledávky či uzavření smlouvy o faktoringové spolupráci
  • klient dodává zboží odběrateli spolu s fakturou, která obsahuje cesní klausuli (postupní doložku) anebo řádné oznámení o postoupení pohledávky, informující odběratele, že daná pohledávka je postoupena
  • klient postupuje pohledávku
  • vyplacení zálohové platby (60% - 95%) klientovi
  • odběratel hradí pohledávku v plné výši na účet faktora
  • po obdržení platby je provedeno vyúčtování pohledávky a pohledávka je vyrovnána na účet klienta

Průběh faktoringu

Zobrazit diagram průběhu faktoringu