Genfinance s.r.o. - informace o společnosti

Genfinance s.r.o., Přerov, Olomoucký kraj

Jak již bývá obvyklé v tištěných profilech společností či na jejich webových prezentacích, zpravidla se nezapomenou zmínit přívlastky dynamická, ambiciózní, progresivně řízená, mladá či jiná společnost. Od těchto slov budete ušetřeni, jsme především společnost, která hledá řešení pro každého klienta.

Historie vzniku podnikatelských aktivit zakládajících osob, pana Pavla Hanzelky a pana Petra Tesaře, začíná v průběhu roku 1994. Převažující činností bylo od počátku do roku 1997 především obchodování s cennými papíry.

Zejména pak s podílovými listy a veřejně obchodovatelnými akciemi. V roce 1998 postupně docházelo k nabízení krátkodobých finančních půjček s různými způsoby zajištění. Souběžně s tímto se činnost od konce roku 1998 zaměřila i na poskytování služeb souvisejících s faktoringem.

Od roku 1999 je faktoring hlavní činností společnosti. Klientela není však nikterak početná, na rozdíl od velkých faktoringových subjektů, pohybuje se v řádech desítek stálých klientů. Vzniká tím větší prostor pro individuální řešení každého klienta, dle jeho představ a našich možností. Spodní hranice faktoringových obchodů není nijak omezena, horní hranice se pohybuje v řádech jednotek miliónů korun.

Jak již bylo výše zmíněno, hlavní činností je faktoring. Mimo tohoto jsme však aktivní i v jiných oborech podnikání. Vlastníme několik komerčních nemovitostí na území Moravy a realizujeme následný trvalý pronájem těchto aktiv. Případným partnerům nabízíme možnost vstupu vlastního, v tomto případě rizikového kapitálu, po řádném posouzení podnikatelského záměru. Podnikatelský obor tohoto kapitálu není nikterak omezen, nicméně obecný zájem je pak o realitní trh, zejména pak o komerční nemovitosti.